മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, December 5, 2011

ബഷീർ എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്, ബഷീറിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ നിന്നു പോയതും. ഈ അടുത്ത് വായിച്ച...

Thursday, October 13, 2011

വീണ്ടും ഒരവധി... ഇത് പക്ഷേ യു എ ഇയോട് വിടപറഞ്ഞുള്ള പോക്കാണ്! മതി, ഈ പ്രവാസം എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടു കുറേ കാലങ്ങളായി... ഇപ്പോഴായിരിക...

Saturday, October 1, 2011

_____» ടി റിയാസ് മോൻ. ഫാസിസം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുകയാണ് 2 സാ മ്രാജ്യത്വം നടത്തുന്ന ഓരോ നയതന്ത്രഇടപാടും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. അമേരിക്കൻ...

Sunday, September 11, 2011