മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Thursday, December 29, 2016

നോട്ട് നിരോധനം: ആനിമേഷൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നുനോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും, അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനും ഓരോ ഭാരതീയനും അനുഭവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന  ഇന്ത്യാടുഡേ പുറത്തിറക്കിയ ഈ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ഓരോ ഭാരതീയ പൗരനമു കാണുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിനു വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്!

വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്!

വീഡിയോ കാണാം

 

1 comment: