മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Saturday, July 25, 2015

വിവാദങ്ങളുടെ കളിത്തോഴനെന്ന നാമം തനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇണങ്ങുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുറബ്...

Tuesday, June 30, 2015

അപരന്റെ വിശപ്പിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുന്ന ദൈവീക രഹസ്യത്തിന്റെ നാമമത്രെ റമദാന്‍. ദൈവീക മതത്തിന്റെ  പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളില്‍ ഒന്നായി എണ്ണുന്ന വ്...

Saturday, June 13, 2015