മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Friday, March 2, 2007

യാത്രാമൊഴി... എസ്‌.ജാനകിയും പി.ഭാസ്കരനും തമ്മില്‍ അനേകമനേകം പാട്ടുകള്‍ക്ക്‌ ജീവന്‍ നല്‍കിയതിന്റെ ആത്മബന്ധമുണ്ട്‌... മറവി ബാധിച്ച്‌ നിസ്സഹായന...