മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Tuesday, June 23, 2009

വിമര്‍ശം / മുർശിദ് പാലത്ത് ക മലദാസ്‌ ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ ആരാണ്‌ തോറ്റത്‌. അല്ലെങ്കില്‍, അവരുടെ ഇസ്‌ലാമാശ്ലേഷം വിവാദമാകുമ്പ...