മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Tuesday, May 29, 2007

ആത്മ സൌഹൃദത്തിന്റെ സുഗന്ധം എന്റെ പ്രിയ ചങ്ങാതിക്ക് എക്കാലത്തെയും എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തിന്, വേര്‍പാടിന്‍‌റ്റെ നീണ്‍‌ടകനവുകള്‍ക്കിടയില്‍ മറവിയുടെ ...

Wednesday, May 23, 2007

1. പ്രണയം പ്രണയമായിരുന്നെനിക്ക്.... പറയാതെ...., ഒരിക്കലും പറയാതെവെച്ച ഒരു ചുവന്ന മറുക്, ഒരുനാള്‍... ഒരു പകലായ് പരിണമിക്കുംവരെ, പ്രണയമായിരുന...

Tuesday, May 22, 2007

തലേന്ന്... ഒരു വേനല്‍ത്തലേന്ന് ആകാശത്തിന്നടിയില്‍ പിറന്നിടം കൈവിടാനാകാതെ, കടിച്ചുതൂങ്ങിക്കിടന്നു ഒരു മഴക്കാലത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ മഴത്തുള്ളി... ...

Tuesday, May 15, 2007

കനല്‍ പെയ്യുന്ന മരുഭൂമിയില്‍ നിന്ന്... സുഹൃത്തുക്കളെ... ആസന്നമായ ഒരു മടക്കയാത്രയുടെ വിമ്മിട്ടത്തിലും ബേജാറിലുമാണ് ഗള്‍ഫുകാരന്റെ മനസിപ്പോള്‍...