മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Saturday, September 30, 2017

ദുബൈ: റാഷിദിയ വലിയ പള്ളിയിലാണു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി കൂടിയത്‌. വിശാലമായ പള്ളിയുടെ പൂമുഖത്ത്‌ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തട്ടുകടയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ...
മുസ്‌ലിം സമുദായത്തില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടേറെ ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇസ്‌ലാമുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല. പല കാലങ്ങളിലായി മറ്റു പല സമൂഹങ്ങളില്‍...

Saturday, September 23, 2017

കടല് കാണാൻ പോകണം എന്ന് ഹർഷൽ മോൻ എപ്പോഴും പറയും. സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്ന ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ കൂട്ടുകാർ കടലുകാണാൻ പോയി വന്ന വിശേഷങ്ങൾ പങ്കു വെക...