മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, December 31, 2008

ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ തകഴിയുടെ താവഴിയില്‍

ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ തകഴിയുടെ താവഴിയില്‍
ഒരു സവിശേഷ അഭിമുഖം....

ചന്ദ്ര മുസഫ്‌ഫര്‍ / മുജീബുര്‍റഹ്‌മാന്‍ കിനാലൂര്‍

മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും സാര്‍വദേശീയ മാനവിക മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച പ്രശസ്‌ത മലേഷ്യന്‍ ചിന്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനും ഊര്‍ജസ്വലനായ ആക്‌ടിവിസ്റ്റുമാണ്‌ ഡോ. ചന്ദ്രമുസഫ്‌ഫര്‍. പോളിയോ പിടിപെട്ട്‌ ഇരു കാലുകളും തളര്‍ന്നുപോയിട്ടും വീല്‍ചെയറില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ യാത്രചെയ്‌ത്‌ ആഗോള ആധിപത്യ ശക്തികളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തില്‍ വേരുകളുള്ള, തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പിന്‍മുറക്കാരനായ ഡോ.ചന്ദ്ര മുസഫ്‌ഫര്‍ അമേരിക്കന്‍ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭീകരതകളെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കുന്നു.

ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ തകഴിയുടെ താവഴിയില്‍...


1 comment:

  1. ഒരു സവിശേഷ അഭിമുഖം....

    ചന്ദ്ര മുസഫ്‌ഫര്‍ / മുജീബുര്‍റഹ്‌മാന്‍ കിനാലൂര്‍

    മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും സാര്‍വദേശീയ മാനവിക മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച പ്രശസ്‌ത മലേഷ്യന്‍ ചിന്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനും ഊര്‍ജസ്വലനായ ആക്‌ടിവിസ്റ്റുമാണ്‌ ഡോ. ചന്ദ്രമുസഫ്‌ഫര്‍. പോളിയോ പിടിപെട്ട്‌ ഇരു കാലുകളും തളര്‍ന്നുപോയിട്ടും വീല്‍ചെയറില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ യാത്രചെയ്‌ത്‌ ആഗോള ആധിപത്യ ശക്തികളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തില്‍ വേരുകളുള്ള, തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പിന്‍മുറക്കാരനായ ഡോ.ചന്ദ്ര മുസഫ്‌ഫര്‍ അമേരിക്കന്‍ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭീകരതകളെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കുന്നു.

    ReplyDelete